Search This Blog

Sunday, March 13, 2016

„Alexandru Lăpușneanul” - Costache Negruzzi / Rezumat și momentele subiectului

Expozițiunea este foarte scurtă, în ritmul rapid al nuvelei, iar tranziția către intrigă este imediată. Expozițiunea prezintă venirea lui Alexandru Lăpușneanul în Moldova, cu ajutor turcesc, pentru a își recăpăta, cu hotărâre, tronul, deținut în acea perioadă de Tomșa. În intrigă, în continuarea capitolului I, protagonistul este întâmpinat de boieri trimiși de Ștefan Vodă, cu mesajul: „Norodul nu te vrea, nici te iubește”.  Lăpușneanul le răspunde cu o replică preluată din cronicile lui G. Ureche: „Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreu..., și voi veni ori cu voia, ori fără voia voastră [...]; să mă întorc? Mai degrabă își va întoarce Dunărea cursu-ndărăpt! [...] Nu mă vrea țara? Nu mă vreți voi după câte înțeleg!”. Din acest răspuns este extras mottoul primului capitol, deoarece are un rol important în conturarea imaginii caracterului puternic pe care îl are Lăpușneanul, venit odată cu personalitatea istorică. În expozițiune și intrigă se cristalizează conflictele ce vor marca evoluția personajelor.
            Desfășurarea acțiunii este marcată, în capitolul al II-lea, de șirul răzbunărilor și al pedepselor pe care le dă Alexandru Vodă, împotriva boierilor care încercau să i se împotrivească sau care au comis până la cele mai mici greșeli: capul unui boier este așezat în poarta palatului, iar văduva acestuia îi spune doamnei Rucsanda „Ai să dai sama, doamnă!”, discuție în urma căreia Ruxanda îl roagă pe Lăpușneanul să îi cruțe pe boieri. În prima parte din capitolul al III-lea sunt povestite evenimentele lipsite de tensiune premergătoare ospățului, ca pregătirea acestuia și discursul de la mănăstire în care îi invită pe boieri la palat. Acestea funcționează ca trepte în gradația acțiunii, spre pregătirea punctului culminant.
            Textul are mai multe puncte ce pot fi considerate de maximă tensiune: momentul în care cei 47 de boieri sunt uciși de soldații de curte ai lui Lăpușneanul, scena descrierii piramidei din capetele boierilor uciși, așezați în ordinea rangului și, în egală măsură, gestul lui Vodă de a oferi capul lui Moțoc mulțumii răzvrătite, fără să pregete.

            Nu este lipsit de importanță nici episodul călugăririi domnului, sub numele de Paisie, în urma dorinței pe care chiar acesta și-o exprimase, pentru cazul în care boala i s-ar agrava. Deznodământul este otrăvirea lui Alexandru Lăpușneanul de către doamna Ruxanda, greu înduplecată de îndemnurile mitropolitului Teofan și ale lui Spancioc și Stroici, pentru a își proteja fiul și țara de amenințările formulate.

No comments:

Post a Comment