Search This Blog

Wednesday, May 2, 2012

Pastelul - definitie

Pastelul este:

  • o specie a genului liric (un text alcatuit din versuri, grupate in strofe si cu elemente de prozodie: rima, ritm si masura)
  • prezentarea unui tablou de natura (descriere lirica), pentru care se folosesc:
                    - multe enunturi nominale (multe substantive, adjective si adverbe; putine verbe)
                    -multe figuri de stil si imagini artistice

  • un text in care nu apar marci lexico-gramaticale ale prezentei eului liric, atitudinea acestuia fiind contemplativa (priveste detasat)
  • un termen ce provine din pictura, unde desemna un desen facut cu creioane moi
  • o specie introdusa